Fagerhaug består av to grunnskoler (1 – 10): Fagerhaug Kristne Skole og Fagerhaug International School. Disse friskolene er godkjent etter friskoleloven, henholdsvis § 2 a og c, med rett til statstilskudd. Skolene har tilsammen ca. 240 elever og en skolefritidsordning. Vi har en godt utdannet personalgruppe på tilsammen ca. 55 personer, fra åtte ulike nasjoner. Skolene er samlokalisert i et moderne skolebygg sentralt i Stjørdal sentrum.

 

Vår daglige leder gjennom 13 år går over i ny stilling, og vi søker hans etterfølger. Du som søker bør ha evne til å ivareta rektoransvaret ved Fagerhaug Kristne Skole, i tillegg til et overordnet strategisk, juridisk og økonomisk delegert ansvar (daglig leder) også for Fagerhaug International School.

 

Skolene er eiet av Stjørdal Misjonskirke, som har som ambisjon at skolene skal bidra til lokalt samfunnsansvar, fremtidsrettet utviklingsarbeid og global tenkning. Det er vesentlig at søkerne kan identifisere seg med et kristelig verdisyn.

 

Arbeidsoppgaver:
Vi søker deg som motiveres av å drive pedagogisk utviklings – og inkluderingsarbeid, både blant profesjonelle ansatte og elever. Din ledererfaring og dine samarbeidsevner gjør deg i stand til å lede ved å delegere. Du har som hovedoppgave å følge opp vedtak fra skolenes styrer, samt ivareta fortsatt sunn økonomisk drift.

 

Kvalifikasjoner:
• Lederutdanning og relevant ledererfaring, jf. Friskoleloven § 4 – 1
• Bred pedagogisk forståelse tilpasset grunnskolebarn i hele sin bredde
• Økonomisk forståelse og erfaring med økonomistyring
• Politiattest uten merknader, jf. Friskoleloven § 4 – 3

 

Personlige egenskaper:
• Utviklingsorientert
• Trygg
• Strukturert
• Miljøskaper
• Samarbeidsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Du kan forvente:
• Lønn etter avtale
• Pensjon i Statens pensjonskasse
• Bedriftshelsetjeneste
• Gode utviklingsmuligheter

 


 

Arbeidssted / Kontaktinformasjon:

Fagerhaug – skolene
Husbyfaret 14, 7505 Stjørdal

 

Søknad med CV sendes til skolens styre v/daglig leder Vidar Lykkås: vidar@fagerhaugoppvekst.no.
Spørsmål rettes daglig leder: 934 77 790

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Fagerhaug Kristne Skole SA
Stillingsprosent: 100 %
Fast stilling
Startdato: Etter avtale