I jubileumsåret vårt skal fagfornyelsen innføres! Elevene skal få lov til å gå enda dypere i fagstoffet, og de skal få hjelp til å se større sammenhenger mellom fagområdene. Lærerne våre er klar til å hjelpe elevene med akkurat det. Vi har trent, og vi gleder oss til at elevene skal få lov til å øves i sosial kompetanse som selvhevdelse, inkludering og tilgivelse. Og akademisk kompetanse. Som kunnskaper, ferdigheter og holdninger. På Fagerhaug skal elevene få lov til å gjøre læring!