/* DEFENDER GENERATED SALTS */ define('AUTH_KEY', '5k5b[~Ei`enc& >;cBDD5GKjD<9+#3qgK+=y;>]z?RArH;ETD,j36=D)q{4#.@1P'); define('SECURE_AUTH_KEY', '#5]5^f-*YFH6c{O4lX&5?ze|L-#XUA[b vd1g$7l2P Q>eSDRfa2lxco9-eRX.DM'); define('LOGGED_IN_KEY', 'bfvdb#uk$1]6A,A*T$~}+6?@I%f^TLj6oxZp.;R&Vaxo{Xq3`II+bg*E5l,kS+It'); define('NONCE_KEY', 'Razfd,04soDhx~+=Ane+F7J:`C/L;o_wE3W(g5>K(|q9:w;avI{yKBaDoVG;S7}&'); define('AUTH_SALT', 'Ya+v03y&.Ux(Z^;DtuuxoAZtSE{wb*mJ^-hY#&TW5]8[_QPTd$OT1|#o!rtL(ojy'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'a5>5oOW+-Nt~ 6g7FH#Agz3W4#+)zKW_Q-fT=jG!3OFORtnUeU++o6|t AUk)V/('); define('LOGGED_IN_SALT', 'Gpy) Tw^njGA3Ah [zng;,jzQ#X-goQI-N:4iRb{tOPU%=D'); define('NONCE_SALT', '.bkc&yf;0,[p R >rJj;@_]$-1T]-AbuG*G1([eU>;[_n]U=|{@+z|E8ibSp6lxH'); Fagerhaugskolene | Oppvekst

BLOGG

Nyheter

Søk skoleplass

Har du spørsmål?

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt med  daglig leder Olav Teigen

Hvorfor velge oss

Verdibevisst og verdensomspennende

Våre skoler har tydelige voksne, som arbeider i tråd med våre formål. Oppsummert er vi både verdibevisste og verdensomspennende. Våre impulser får vi fra moderne, internasjonal pedagogikk og klassisk, kristen tro.

Våre to skoler er hver for seg selvstendige og utfyller på hver sin måte våre to godkjente formål; kristelig skole og internasjonal skole.

Verdensomspennende

Å være verdensomspennende betyr hos oss å møte hele verdens kulturelle og språklige mangfold, å skape respekt for ulike levesett og tradisjoner og etablere en forståelse for at vår tenkning kan være internasjonal, så vel som lokal.

Verdibevisst

Å være verdibevisst betyr hos oss å møte verden i lys av kjente, kristelige verdier som nestekjærlighet, hjelpsomhet, nysgjerrighet og tilgivelse.

Pedagogisk innflytelse

Erfarings – og forskningsbasert pedagogikk innebærer i stor grad individuell tilrettelegging og tverrfaglig jobbing. Vi arbeider for de gode sammenhengene mellom detaljkunnskap og store, eksistensielle spørsmål.

Spennede stilling som IT-ansvarlig

Søk stillingen nå!

Følg oss på Facebook

Fagerhaug kristne skole og Fagerhaug Internasjonale skole har hver sin Facebookside

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Spennende stilling som IT-ansvarlig hos oss!! 😁👍
Les mer om stillingen her: fagerhaugoppvekst.no/spennende-stilling-som-it-medarbeider-pa-fagerhaugskolene/
... See MoreSee Less

Spennende stilling som IT-ansvarlig hos oss!! 😁👍 
Les mer om stillingen her: https://fagerhaugoppvekst.no/spennende-stilling-som-it-medarbeider-pa-fagerhaugskolene/

Elevkveld 7. Trinn med utekino, popcorn, snacks og drikke😀 ... See MoreSee Less

Noen ledige plasser 1.-10. trinn!😁
Fyll ut søknadsskjema på fagerhaugskolene.no 👈
Husk å søke om skoleplass før 15. september 😉
... See MoreSee Less

Noen ledige plasser 1.-10. trinn!😁 
Fyll ut søknadsskjema på http://fagerhaugskolene.no 👈
Husk å søke om skoleplass før 15. september 😉

Friluftslivgruppa med orientering i Remarka på fredag.
#samhold
#vennskap
#teamwork
#naturglede
#naturforståels
#bading
#kartogkompass
... See MoreSee Less

"Som lærer på Fagerhaug får vi frihet til å være individuelle lærere, med ansvar. Og det er opp til oss å gjøre det beste ut av det." 👍👍 Les mer om hva Joe, lærer på FINT, sier om Fagerhaug: fagerhaugoppvekst.no/joe-klumper-et-utganspunkt-for-a-vaere-forberedt-pa-livet/ ... See MoreSee Less

Som lærer på Fagerhaug får vi frihet til å være individuelle lærere, med ansvar. Og det er opp til oss å gjøre det beste ut av det. 👍👍 Les mer om hva Joe, lærer på FINT, sier om Fagerhaug: https://fagerhaugoppvekst.no/joe-klumper-et-utganspunkt-for-a-vaere-forberedt-pa-livet/
Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Here is just one of the speeches that 9th and 10th grade in MYP did to discuss topics that engage the students. Here we learn about the importance of finding new sources of energy. Other students talked about the importance of education, gun control, and capital punishment just to name a few. Great work 9th and 10th grade! ... See MoreSee Less

Spennende stilling som IT-ansvarlig hos oss!! 😁👍
Les mer om stillingen her: fagerhaugoppvekst.no/spennende-stilling-som-it-medarbeider-pa-fagerhaugskolene/
... See MoreSee Less

Spennende stilling som IT-ansvarlig hos oss!! 😁👍 
Les mer om stillingen her: https://fagerhaugoppvekst.no/spennende-stilling-som-it-medarbeider-pa-fagerhaugskolene/

It is great to be back at school! ... See MoreSee Less

It is great to be back at school!Image attachmentImage attachment

Welcome to a new school year at Fagerhaug International School! ... See MoreSee Less

Welcome to a new school year at Fagerhaug International School!

There are only a few vacancies left! 😁
Fill out the application form: www.fagerhaugskolene.no👈
Don’t forget to apply before September 15th.😉
... See MoreSee Less

There are only a few vacancies left! 😁
Fill out the application form: www.fagerhaugskolene.no👈
Don’t forget to apply before September 15th.😉
Load more

Hvor starter det hele? … Lederskap!

Styrene har høy kompetanse og entusiasme knyttet til oppdraget om å sikre kvalitetsopplæring i Fagerhaug Kristne skole og Fagerhaug International School.

Nils Arnt Lines

Styrets leder

“Det er både interessant og meningsfylt å sitte i styrene for skolene våre. Styrene ønsker at elevene skal ha en trygg og god hverdag i gode læringsmiljø. Det er dette vi brenner mest for”

Olav Teigen

Daglig leder

Å være støttende og inkluderende, skape gode relasjoner, “vi-følelse”. At Fagerhaug skal ha et godt miljø, med masse menneskelig varme.

Kontakt

Adresse og generelle henvendelser..

Husbyfaret 14,
7505 Stjørdal, Norway

Postboks 23,
7501 STJØRDAL

+47 74 84 07 70

(8.30 - 15.30)

 

post@fagerhaugoppvekst.no

Send oss en kommentar eller spørsmål