Det er viktig at alle elever og lærere er trygge hos oss, og vi tar smitteverntiltakene på alvor.

Vi fortsetter med samme gode rutiner som tidligere, og kommer til å videreføre det i tiden som kommer.  De ansatte skal fremdeles sørge for at elevene har et godt skolemiljø, med gode og meningsfylte dager.

Etter skolestart har vi opplevd god innsats fra elever i alle trinn, som er flinke på rutiner, og som passer på hverandre. Vi vet at sammen kan vi håndtere de endringene Covid-19 gir, og skape en tilnærmet normal hverdag.