|

Vi ønsker at elevene skal oppleve stort engasjement, skaper glede og utforskertrang. Glade og fornøyde elever som har det bra på skolen, lærer mye! Vi følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skolegang uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet.