Hvorfor velge Fagerhaug?

21 sep, 2023

Fagerhaug – en skole for alle! 

På Fagerhaug legger vi vekt på færre elever per trinn slik at lærere og ansatte kan komme tettere på elevene vi har her på skolen. På denne måten klarer vi å bli bedre kjent med hver enkelt elev og hjelpe de med å bistå elevene i å oppnå sitt potensiale.

Vi vil gjøre elevene forberedt på livet!

<b><i></i></b>

<b><i></i></b>

Vår undervisning gir rom for refleksjon, undring og nye konklusjoner. Et sted det er greit å gjøre feil og hvor elevene vil få mulighet til å uttrykke følelser. Vi lar våre elever være med på å utgjøre en forskjell gjennom samarbeid, noe som lar de få et innblikk på andres perspektiv og ikke minst økt respekt for hverandre.

 

Vi ønsker å være en skole som har elevene i sentrum,
hvor vi som voksne legger stor vekt på samarbeid og fleksibilitet.

På Fagerhaug har vi muligheten til å gi gode tilbud til alle!

Fagerhaug er godkjent som tilskuddsberettiget etter friskoleloven. Vi får dekket 85% av beregnet gjennomsnittlig kostnad til tilsvarende antall elever i offentlig skole. Som et godt supplement kommer elevpengene. Vi har valgt å holde nivået på et så lavt nivå som mulig.

Hos oss gjelder følgende satser:

 • 1 barn: kr. 950,- pr. måned
 • 2 eller flere barn: kr. 1.650,- pr. måned

Det betales skolepenger for 11 måneder pr år, juli er betalingsfri.

 • Skolehelsetjeneste – med fokus på barns helse og trygghet.

Vi tilbyr skolehelsetjenesten slik at vi kan bidra til god helse blant barn og ungdom – vi ønsker at elevene våre skal føle seg trygge og oppleve mestring og trivsel i skolehverdagen.

Mer om skolehelsetjeneste kan du lese her:
Skolehelsetjenesten – helsenorge.no

 • Valgfag – en mulighet til å utdype seg i noe som er mer praktisk og interessant.

For oss skal valgfag være et praktisk innslag i skolehverdagen. Med å tilby varierte og spennende valgfag gir vi elevene en mulighet til å lære om sine egne interesser. Vi prøver å velge de valgfagene som er mest relevant slik at elevene får mer motivasjon til å lære.

Elevene på FKS skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn.

Vi tilbyr følgende valgfag:

 • Medier og kommunikasjon
 • Natur, miljø og friluftsaktivitet
 • Trafikk (9. og 10. trinn)

FINT: Internasjonale skoler har ikke valgfag.

Tilvalgsfag:

 • Spansk
 • Fransk
 • Arbeidslivsfag

 

 

 

 • Gaming og digital læring – mer enn bare spill!

Fagerhaug har hatt IT-fokus i over 10 år, og vi implementerer gaming og programmeringsfag i læreplanen. Dette er fag som skaper stor begeistring og læring hos elevene, og vi vet at denne type læring er viktig i dagens samfunn og fremtidens arbeidsliv.

 • Musikkundervisning – en styrke i utviklingen.

Musikkfaget blir brukt i læreplanen ved å ta utgangspunkt i at alle mennesker har et forhold til musikk. Musikk uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelser. Fagets fremste formål er musikkopplevelse, og utvikling av elevenes skapende, utøvende og musikalske evner.

 • Skoleskyss – til og fra.

Vi tilbyr “rett til fri skoleskyss” for hele grunnskolen, og følger de samme regler som for offentlig skole. Vi holder oss til kommunens busstider og områder. 

Til elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom kan de søke om andre transportmidler om nødvendig, vi har et tilbud hvor foreldre kan sende en forespørsel til skolen med legeattest.

Søk skoleplass

Ønsker du å søke skoleplass til ditt barn hos oss? – ta kontakt eller fyll ut et søknadsskjema her >>

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.