Grunnleggende forventninger til elever

Z

Respekt for andre og deres eiendom

Elevene skal vise respekt i både i holdning og væremåte til andre menneske og deres eiendom.

Z

Komme på skolen regelmessig

Det forventes at elevene våre deltar på alt som skjer på skolen: skoleplaner, sosialeaktiviteter osv.

Z

Gjøre og levere inn skolearbeid

Det forventes at elevene jobber flittig ikke bare med tildelt daglig klassearbeid, lekser, prosjekter osv, men at de til tiders kan ta en pause og vurdere om læringen går i riktig vei

Ordensreglement for Fagerhaug

Vi vil:

 • Vise respekt for medelever, ansatte og andre (i oppførsel, holdning og språk , både på skolen og skoleveien).
 • Vise respekt for undervisningen (ved å holde arbeidsro, behandle utstyr ordentlig, komme presis og delta etter evne).
 • Respektere til enhver tid gjeldende regler for bruk av uteområdet og klasserommet.
 • Aktiviteter skal foregå på tildelte soner.
 • Vi tar vare på skolens uteleker/utstyr.
 • Holde skolens område rent og ryddig.
 • Respektere at undervisningsrommene kun er åpne/tilgjengelige når det er lærer til stede.
 • Ta ansvar for egne verdisaker (som for eksempel penger, musikkspillere og mobiltelefoner).

Vi forstår at:

 • Vold, tyveri, rasisme, utestenging, mobbing, stygg språkbruk, trusler og trakassering er ikke tillatt.
 • Bruk og oppbevaring av rusmidler som snus, tobakk og annet er forbudt.
 • Bruk av energidrikk er ikke tillatt.
 • Fusk og skulk vil kunne påvirke vurderingsgrunnlaget til læreren i orden/oppførsel.
 • Elever i 1.-7. trinn skal ha mobilen og digitale gjenstander/smartklokke man kan ringe med avslått i sekken.
 • Elever i 8.-10. trinn skal oppbevare mobilen i mobilhotell på klasserommene.
 • Elever i 8.-10. trinn kan benytte mobilen kun i korte perioder i samråd med lærer.
 • Vi kun oppholder oss på skolens område i skoletiden.
 • Redskaper og gjenstander som er ulovlige eller kan forvolde skade forblir hjemme.

Vi vet at brudd på reglementet:

 • Kan medføre skriftlig anmerkning.
 • Kan medføre telefon eller brev til foresatte.
 • Kan medføre vaske, rydde og reparasjonsarbeid.
 • Kan medføre økonomisk erstatning, jf. Skadeerstatningsloven.
 • Kan medføre beslagleggelse av utstyr/gjenstand.
 • Kan medføre tilstedeværelse på skolen i friminutt, før eller etter skoletid, i forbindelse med samtale med rektor/lærer eller utførsel av pålagte oppgaver.
 • Kan medføre nedsatt karakter i orden/oppførsel.
 • Kan medføre bortvisning inntil 3 dager på ungdomstrinn, inntil 1 dag for barnetrinn jfr. Friskolelova § 3 â, 10.
 • Kan medføre anmeldelse til politiet.

Vedtatt av skolens styre, 08.06.2023

Annen info

Annen Info

Markedsføring

Alle foreldre må fylle ut et samtykkeskjema angående bruk av bilder i markedsføring, på Facebook, og skolens hjemmeside.

Personlige eiendeler

Skolen har ikke ansvar for elevenes personlige eiendeler, for eksempel mobiltelefoner, iPad, penger osv.

Personlige datamaskiner

Elever som får utdelt bærbare PC eller iPad, forventes å ta ansvar for riktig bruk av utsyret. Ved skade eller manglende deler kan skolen kreve erstatning fra foresatte.

IKT på Fagerhaug

Skolen har som mål å fremme passende bruk av digital teknologi og å etablere holdninger og atferd som vil beskytte elevene, “Fagerhaug-samfunnet” og skolens IT-ressurser.

Fravær

Fagerhaug bruker Transponder SMS til håndtering av fravær og alt av kommunikasjon skole-hjem.

Klage på karakter

Elevene har rett til å klage på standpunktkarakterer. For å bruke klageretten må eleven sende inn et skriftlig brev innen forfallsdatoen som er angitt i sluttvurderingen. Klage på karakterer kan føre til en økning eller en nedgang i karakteren.