Undervisning som strekker seg …

… høyere, dypere, lengre, bredere! Undervisning som er trygg nok til å gi rom for refleksjon, undring og nye konklusjoner. I et læringsmiljø¸ som er modig nok til å anerkjenne ulikheter og som nysgjerrig sier “Tenk om … “

På Fagerhaug Kristne Skole hjelper vi elever å: 

Uttrykke følelser

Tenk om… kunst og håndverk hjelper oss å uttrykke både følelser og meninger?

Lære av feil

Tenk om… det å gjøre feil på en oppgave regnes som en mulighet for å lære?

Bekjempe urettferdighet

Tenk om … matematikk kan benyttes for å bekjempe urettferdighet?

Øke mangfoldet i samfunnet

Tenk om… språkfagene hjelper oss å ta andres perspektiv og øke mangfoldet i samfunnet?

Annerkjenne hverandre

Tenk om,  gode resultater kommer når vi anerkjenner hverandre?

Vise respekt

Tenk om … matlaging kan bidra til økt innsikt og respekt mellom folkeslag, kulturer og trosliv?

Sette grenser

Tenk om … lek og idrett kan hjelpe oss å sette gode grenser og bidra til friske kropper og sunne sinn?

Skape nytt

Tenk om … musikk og dans hjelper oss å skape noe helt nytt verden ennå ikke har sett eller hørt?

Utgjøre en forskjell

Tenk om … samfunnsengasjementet mitt kan forandre verden til et bedre sted å være?