/* DEFENDER GENERATED SALTS */ define('AUTH_KEY', '5k5b[~Ei`enc& >;cBDD5GKjD<9+#3qgK+=y;>]z?RArH;ETD,j36=D)q{4#.@1P'); define('SECURE_AUTH_KEY', '#5]5^f-*YFH6c{O4lX&5?ze|L-#XUA[b vd1g$7l2P Q>eSDRfa2lxco9-eRX.DM'); define('LOGGED_IN_KEY', 'bfvdb#uk$1]6A,A*T$~}+6?@I%f^TLj6oxZp.;R&Vaxo{Xq3`II+bg*E5l,kS+It'); define('NONCE_KEY', 'Razfd,04soDhx~+=Ane+F7J:`C/L;o_wE3W(g5>K(|q9:w;avI{yKBaDoVG;S7}&'); define('AUTH_SALT', 'Ya+v03y&.Ux(Z^;DtuuxoAZtSE{wb*mJ^-hY#&TW5]8[_QPTd$OT1|#o!rtL(ojy'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'a5>5oOW+-Nt~ 6g7FH#Agz3W4#+)zKW_Q-fT=jG!3OFORtnUeU++o6|t AUk)V/('); define('LOGGED_IN_SALT', 'Gpy) Tw^njGA3Ah [zng;,jzQ#X-goQI-N:4iRb{tOPU%=D'); define('NONCE_SALT', '.bkc&yf;0,[p R >rJj;@_]$-1T]-AbuG*G1([eU>;[_n]U=|{@+z|E8ibSp6lxH'); Verdier | Fagerhaugskolene

 

 

Undervisning som strekker seg …

… høyere, dypere, lengre, bredere! Undervisning som er trygg nok til å gi rom for refleksjon, undring og nye konklusjoner. I et læringsmiljø som er modig nok til å anerkjenne ulikheter og som nysgjerrig sier “Tenk om … “

På Fagerhaug Kristne Skole hjelper vi elever å: 

agsdi-eye-closed

Uttrykke følelser

Tenk om… kunst og håndverk hjelper oss å uttrykke både følelser og meninger?

agsdi-chat-gear

Lære av feil

Tenk om… det å gjøre feil på en oppgave regnes som en mulighet for å lære?

agsdi-alarm-2

Bekjempe urettferdighet

Tenk om … matematikk kan benyttes for å bekjempe urettferdighet?

agsdi-globe

Øke mangfoldet i samfunnet

Tenk om… språkfagene hjelper oss å ta andres perspektiv og øke mangfoldet i samfunnet?

agsdi-hand-heart

Annerkjenne hverandre

Tenk om… gode resultater kommer når vi anerkjenner hverandre?

agsdi-soup-heart

Vise respekt

Tenk om … matlaging kan bidra til økt innsikt og respekt mellom folkeslag, kulturer og trosliv?

agsdi-heart-leaf-2

Sette grenser

Tenk om … lek og idrett kan hjelpe oss å sette gode grenser og bidra til friske kropper og sunne sinn?

agsdi-music

Skape nytt

Tenk om … musikk og dans hjelper oss å skape noe helt nytt verden ennå ikke har sett eller hørt?

agsdi-macro

Utgjøre en forskjell

Tenk om … samfunnsengasjementet mitt kan forandre verden til et bedre sted å være?