Oppsigelse av skoleplass

Fagerhaug Kristne Skole SA er en friskole med rett til statstilskudd, jf. Friskoleloven § 2- 1 a – livssyn. Inntak av elever baserer seg på Friskoleloven § 3- 1, og etter gjeldende reglement vedtatt i skolens styre.

 

Skjemaer

Oppsigelse

oppsigelseskjemaet finner du under. Dette skjemaet benyttes når skoleplass for elev sies opp før fullført 10.trinn. Skolepenger betales i oppsigelsestiden, som er 2 måneder fra den 1. i påfølgendef måned. Når plassen er sagt opp, mister eleven rett til skoleplass, og ny søknad må leveres ved evt ønske om å komme tilbake til Fagerhaug.

Oppsigelse

Søk skoleplass

Skal du søke om skoleplass vennligst benytt linken under