Velkommen til SFO!

Det er veldig hyggelig å informere deg om SFO – tilbudet ved skolene våre. Vi har en felles SFO for begge skolene; både Fagerhaug International School og Fagerhaug Kristne Skole. Les vedtekter om Fagerhaug skolefritidsordning SFO VEDTEKTER

SFO er en flott arena for lek og utvikling. Her skapes mange vennskap og gode minner. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vår SFO!!

ALDERSGRUPPE .1-5. KLASSE

ARTIG!

Våre mål:

I vår SFO er det viktig å ha det artig!

Gjennom lek og aktiviteter bygger vi gode vennskap. Det fins mange pedagogiske nytte – effekter av lek: Man utvikler sosial kompetanse, språklig kompetanse, selvstendighet og selvhevdelse. Men den viktigste årsaken til at vi leker er rett og slett fordi det er artig.

Vi ønsker at SFO skal være skoledagens høydepunkt!

I vår SFO er også medbestemmelse viktig!

Når skoledagen er over, skal SFO – gjengen oppleve at de blir lyttet til i forhold til de behovene som har oppstått gjennom dagen, og i forhold til de planene vi legger for dagene som kommer.

En SFO hvor barna vet at de også får være med å bestemme, er den beste SFOen!

I vår SFO vil vi også prøve nye ting

Vi vet at det ikke alltid er hjemme i gata man lærer å sykle, eller på eget kjøkken man lager sin første pizza. I vår SFO ønsker vi at barna utfordres til å tenke, spørre og ikke minst finne ut av ting – gjerne for første gang i livet!

En SFO hvor barna prøver nye ting, er en skikkelig bra SFO!

Våre ansatte:

Rektor Vidar er sjefen og bestemmer når det trengs.

Nina er SFO – lederen og holder hjulene i gang.

Ellers er det trofaste og flinke fagarbeidere, assistenter og lærlinger som bidrar til at SFO er artig, at barna får være med å bestemme (ikke bare rektor) og ikke minst prøve nye ting uten at det blir alt for skummelt.

Dere foreldre må vite at alle vi som jobber i SFO har et brennende ønske om å gi SFO – barna den beste fritiden de kan ha utenfor hjemmet.

Samarbeid

De som jobber i SFO, jobber ofte også ved en av skolene. Det betyr at de blir veldig godt kjent med barna. I tillegg betyr det at de ansatte samarbeider godt.

Barna samarbeider også godt! SFO blir et knutepunkt for barn fra begge skolene og fra ulike klassetrinn. Vi oppmuntrer alle foreldre til å snakke med barna om hvem de leker med på SFO – og kanskje finne treffpunkt også på fritiden?

FORELDREREGLER

Foreldrene er også flinke til å samarbeide, men vi vil minne om noen viktige områder. Vi kaller dem FORELDREREGLER:

  1. Følg påmeldingsfrister!

  2. Gi beskjed SKRIFTLIG ved endring eller oppsigelse!

  3. Gi beskjed ved sykdom, fravær eller hvis noen andre enn avtalt skal hente!

  4. Respekter åpningstiden!

  5. Sørg for at barna har klær og sko som passer været!

Praktisk informasjon

Z

Søknad

Elektronisk søknadsskjema finnes på skolenes hjemmeside.

Plass innvilges fra dato i vedtak, og til eleven avslutter 5. trinn. Dersom eleven slutter på SFO før dette, gjelder en oppsigelsestid på 1 måned, fra den 1. i påfølgende måned.

Z

Åpningstid

Kl 06.45 – 16.45

SFO starter 1. august, og avslutter 30. juni. Juli er feriemåned. SFO er åpen på skolenes planleggingsdager, høstferie og vinterferie. Disse dagene/ukene er det som regel færre elever som benytter tilbudet, og vi ber derfor om påmelding til disse, så vi kan bemanne etter behov. SFO holder stengt i skolenes jule- og påskeferie.

Det er ikke anledning for elever i 1. – 5. trinn å oppholde seg på skolens område i SFO-tida, uten å ha plass i SFO.

Z

Måltid

Elevene har mulighet til å ta med matpakke for å spise frokost på SFO. Etter skoletid tilbys elevene frukt og et enkelt brødmåltid. 1 dag pr uke serveres det varm mat.

Z

Pris

Opphold inntil 10 timer pr uke (halvplass): kr 1.400,- pr måned i 11 måneder.

Mer enn 10 timer pr uke (helplass): kr 2.000,- pr. måned i 11 måneder.

Juli er betalingsfri.

Det gis 30 % søskenrabatt

Kostpenger:

Kr. 15,- pr ettermiddag, begrenset oppdag til kr 250,- pr måned pr barn, kr 450,- pr måned pr familie

Viktig: Oppsigelse og varsel om endring av plass må skje skriftlig med én måneds varsel og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsesskjemaet finner du her Oppsigelse SFO

KONTAKTINFORMASJON:

SFO – TELEFONEN:  45399139 (I SFO tid)
SKOLE – TELEFONEN: 748 407 70 (08:30-15:30)
SFO – MAIL: sfo@fagerhaugoppvekst.no
SFO – HJEMMESIDE: www.fagerhaugoppvekst.no

Søknadsskjema SFO

5 + 12 =