SØK

Søk her

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Viktig info om opptak

Elever i privatskoler har de samme rettigheter som i offentlig skole på alle områder. Dette gjelder for eksempel skoleskyss, helsetjenester, PPT. Dersom tildelt skoleplass ikke benyttes, vil skolen kreve et behandlingsgebyr for dekning av administrative utgifter, for tiden kr. 950,-

Oppsigelse av skoleplass

Oppsigelse av skoleplass

Viktig info om oppsigelse

Dette skjemaet benyttes når skoleplass for elev sies opp før fullført 10. trinn. skolepenger betales i oppsigelsestiden, som er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Når plassen er sagt opp, mister eleven rett til skoleplass og ny søknad må leveres ved evt ønske om å komme tilbake til Fagerhaug.

Om oss

Fagerhaug Kristne Skole ligger i Nord Universitets tidligere lokaler på Evja i Stjørdal kommune, og er den eldste enheten ved Fagerhaug Oppvekstsenter. Skolen er eid av Stjørdal Misjonskirke, og ble startet i 2001. Den har vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ for en rekke elever i Værnesregionen og omegn.

Fagerhaug Kristne Skole følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skolegang for alle slags elever, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. Skoleopptak hele året, forutsatt ledige plasser.

Lærertetthet

Vi har en høy lærer-elevtetthet på ca.1 til 7. Dette gir grunnlag for skikkelig god tilrettelegging både faglig og sosialt.

Våre ansatte representerer bred kompetanse og bakgrunn, fra universitet og høyskoler til musikkonservatorium, ergoterapi og næringsliv. Skolen vår er én av over 100 private, kristelige skoler i Norge, og er med i Kristne Friskolers Forbund (KFF). 

Våre verdier

Undervisning som er trygg nok til å gi rom for refleksjon,
undring og nye konklusjoner.

Kontakt

Adresse og generelle henvendelser..

Husbyfaret 14,
7505 Stjørdal, Norway

Postboks 23,
7501 STJØRDAL

+47 74 84 07 70

(8.30 - 15.30)

 

post@fagerhaugoppvekst.no

Send oss en kommentar eller spørsmål