Om oss

Fagerhaug Kristne Skole ligger i Nord Universitets tidligere lokaler på Evja i Stjørdal kommune, og er den eldste enheten ved Fagerhaug Oppvekstsenter. Skolen er eid av Stjørdal Misjonskirke, og ble startet i 2001. Den har vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ for en rekke elever i Værnesregionen og omegn.

Fagerhaug Kristne Skole følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skolegang for alle slags elever, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. Skoleopptak hele året, forutsatt ledige plasser.

Lærertetthet

Vi har en høy lærer-elevtetthet på ca.1 til 7. Dette gir grunnlag for skikkelig god tilrettelegging både faglig og sosialt.

Våre ansatte representerer bred kompetanse og bakgrunn, fra universitet og høyskoler til musikkonservatorium, ergoterapi og næringsliv. Skolen vår er én av over 100 private, kristelige skoler i Norge, og er med i Kristne Friskolers Forbund (KFF). 

Våre verdier

Undervisning som er trygg nok til å gi rom for refleksjon,
undring og nye konklusjoner.

Kontakt

Adresse og generelle henvendelser..

Husbyfaret 14,
7505 Stjørdal, Norway

Postboks 23,
7501 STJØRDAL

+47 74 84 07 70

(8.30 - 15.30)

 

post@fagerhaugoppvekst.no

Send oss en kommentar eller spørsmål