/* DEFENDER GENERATED SALTS */ define('AUTH_KEY', '5k5b[~Ei`enc& >;cBDD5GKjD<9+#3qgK+=y;>]z?RArH;ETD,j36=D)q{4#.@1P'); define('SECURE_AUTH_KEY', '#5]5^f-*YFH6c{O4lX&5?ze|L-#XUA[b vd1g$7l2P Q>eSDRfa2lxco9-eRX.DM'); define('LOGGED_IN_KEY', 'bfvdb#uk$1]6A,A*T$~}+6?@I%f^TLj6oxZp.;R&Vaxo{Xq3`II+bg*E5l,kS+It'); define('NONCE_KEY', 'Razfd,04soDhx~+=Ane+F7J:`C/L;o_wE3W(g5>K(|q9:w;avI{yKBaDoVG;S7}&'); define('AUTH_SALT', 'Ya+v03y&.Ux(Z^;DtuuxoAZtSE{wb*mJ^-hY#&TW5]8[_QPTd$OT1|#o!rtL(ojy'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'a5>5oOW+-Nt~ 6g7FH#Agz3W4#+)zKW_Q-fT=jG!3OFORtnUeU++o6|t AUk)V/('); define('LOGGED_IN_SALT', 'Gpy) Tw^njGA3Ah [zng;,jzQ#X-goQI-N:4iRb{tOPU%=D'); define('NONCE_SALT', '.bkc&yf;0,[p R >rJj;@_]$-1T]-AbuG*G1([eU>;[_n]U=|{@+z|E8ibSp6lxH'); Ansatte | Fagerhaugskolene

Ansatte på Fagerhaug kristne skole

Administrasjon

Olav Teigen

Daglig leder/ Rektor FKS

Mirjam H. Elverum

Assisterende. rektor/ Rådgiver

Adelheid Hoås

kontorleder

Nina Aune

SFO-leder

Ståle Myhre

Driftstekniker

Alexandre Ramana Pedersen

IT-Ansvarlig

Cecilie Tafjord

Spes.ped.koordinator og sosiallærer

personale barnetrinn

Hildegunn Henriksen

Kontaktlærer 1 & 2.trinn

Liv G. Selnes

Lærer

Grete B. Hodnes

Kontaktlærer 3. og 4. trinn

Veronika Gladsø

Lærer

Randi Mulelid

Kontaktlærer 6 & 7.trinn

Camilla Thomaz

Lærer

Rune Walberg

Lærer

avatar 175x175
Sissel Andrea Djupvik 

Lærer

avatar 175x175
Julianne Nordbotten

Lærer

Siv M. Rotabakk

Lærer

avatar 175x175
Lina Bergum

Lærer

avatar 175x175
Ine Mathiassen

Kontaktlærer 5.trinn

personale ungdomstrinn

Kine Eide

Kontaktlærer 9.trinn

Siv T. Tysdal

lærer

Vegard Rotabakk

lærer

Eldar Eiksund

Kontaktlærer 8. trinn

Kim A. Vedvik

Lærer

Eva K. G. Dalåmo

Lærer

Guttorm Tysdal

Lærer

Raymond Borgen

Lærer

Liv Heidi Lund

Kontaktlærer 10.trinn

Henriette Hyldmo

Lærer

Helene  Skjervold

Miljøterapeut

Simen Mathiassen

Lærer

Fagarbeidere og lærlinger

 

Jan R. Rabben

Fagarbeider

Heidi A. Grøttum

Fagarbeider

Anne J. S. Julseth

Fagarbeider

Bildene er tatt pr september 2020