Join our international Community

Join our international Community

We are an International School that has a student body where about half of our students are from an international background, and half of our students are from a Norwegian background. What we share is a drive to create an international mindset. We work to foster this...
Bli en del av skolen vår, velkommen!

Bli en del av skolen vår, velkommen!

I jubileumsåret vårt skal fagfornyelsen innføres! Elevene skal få lov til å gå enda dypere i fagstoffet, og de skal få hjelp til å se større sammenhenger mellom fagområdene. Lærerne våre er klar til å hjelpe elevene med akkurat det. Vi har trent, og vi gleder oss til...