Vi har ledige stillinger!

Fagerhaug Kristne Skole (FKS) er en 1 – 10 skole. Skolen er godkjent for opptil 160 elever, og har i dag i underkant av 100 elever. Den er samlokalisert med Fagerhaug International School. Skolen ligger i Stjørdal kommune, og er eid av Stjørdal Misjonskirke. Skolen ble startet i 2001, og har vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ for en rekke elever i Værnesregionen og omegn.

 

FKS følger læreplanverket i norsk skole, med enkelte tillegg og utdypelser for å tydeliggjøre skolens kristelige formål. Vi ønsker å være en skole som har eleven i sentrum, hvor vi som voksne legger stor vekt på samarbeid og fleksibilitet. Vi samtaler og undrer oss sammen med elevene om hva som gir mening, og vi legger stor vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet. Dette mener vi gir godt miljø, som er en sentral forutsetning for både faglig utvikling og dannelse.

 


 

Vikariater som lærere/spesialpedagog.

 

Vi har 2 ledige vikariater på inntil 150% stilling, skoleåret 2022/2023.

Tiltredelse snarest.

 

Kvalifikasjoner:

 • Skolen søker deg med utdanning for undervisning på barnetrinnet. Det er ønskelig at du har kompetanse innen spesialpedagogikk, men dette er ikke et absolutt krav. Andre lærere oppfordres også til å søke.
 • Du har evnen til å samarbeide og skape gode og trygge relasjoner i klasserommet.
 • Du innehar kompetanse til å vurdere læringsutbytte, og endre opplæringen ift dette.
 • Du må kunne identifisere deg med skolens kristne målsetning og formål

 

Personlige egenskaper:

 • Du har fokus på elevenes læring og trivsel.
 • Du er faglig sterk, strukturert og pliktoppfyllende.
 • Skolen vil vektlegge søkere med gode samarbeidsevner, kreativitet og fleksibilitet.
 • Du har ambisjoner på elevens vegne.
 • Du må være svært god på relasjonsbygging og evne til å se hele eleven.
 • Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

 

Vi tilbyr:

 • Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmilø.
 • Faglig støtte og oppfølging.
 • Lønn, pensjons- og forsikringsordninger ihht tariffavtale
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Kontaktinformasjon

Daglig leder/rektor Olav Teigen, olav.teigen@fagerhaugoppvekst.no, eller assisterende rektor Mirjam H. Elverum, mirjam@fagerhaugoppvekst.no.

Du kan også nå oss på telefon 98026366.
 

Søknad, CV og referanser sendes:

olav.teigen@fagerhaugoppvekst.no

innen 01.08.2022.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.