“Høy lærertetthet, moderne pedagogikk og akademiske fortrinn som ligger i å ikke være så faktaorientert men heller teoriorientert. Det er attraktivt for mange”

Hør Vidar fortelle mer om skolen, i videoen under: