Vi tar en prat med: Cherise Kristoffersen

Her har vi elever fra mer enn 20 nasjoner!

Cherise Kristoffersen

Rektor Fagerhaug International School

For sju år siden startet Fagerhaug internasjonale skole (IB) med ni elever. 

Knapt 20 ledige plasser

I dag mangler vi bare et tjuetalls elever på å fylle opp de 150 plassene vi kan ha på skolen vår. Elevene kommer fra mer enn 20 nasjoner. Det forteller Cherise Kristoffersen. Hun er rektor ved den tospråklige skolen.

Cherise tok initiativ

Rektoren bor i Stjørdal og jobba tidligere ved en internasjonal skole i Trondheim. Hun syntes det burde være et tilsvarende læringstilbud lokalt, så dermed begynte ballen å rulle. IB i Stjørdal ble den første internasjonale skolen i tidligere Nord-Trøndelag fylke. Nå er skolen i ferd med å bli fylt opp på ungdomstrinnet, Middle Years Program (MYP) 7.-10. klasse.

Mange helnorske

-Det er kanskje lett å tenke at dette er en skole for barn fra fremmedspråklige familier, men vi har også mange helnorske, forteller Cherise. Hun forteller engasjert om dybdelæring og at skolen tilbyr et engasjerende pedagogisk program som vil være interessant for mange. -Det er bare å ta kontakt med oss.

“Plast i havet”

-Alle oppgaver er satt inn i en større sammenheng og det jobbes bredt og tverrfaglig. Vi har ikke fag i tradisjonell forstand, men jobber temabasert. 5-6 forskjellige tema utforskes av elevene i løpet av året, og akkurat nå har vi jobba med “Plast i havet”. Cherise forteller engasjert om det viktige samfunnsperspektivet og å finne ut hvordan plast påvirker naturen.

Utfordrende og spennende

-Vi skal utdanne elever til å lære seg mestring av mange utfordringer. De får mye læring og er klare for vg2 når de er ferdig med 10.klassetrinn. Da kan de gå direkte inn i diplomprogrammet ved Katedralskolen i Trondheim som er en videreføring av IB. Eller selvsagt kan de søke seg til hvilken som helst annen videregående skole, understreker rektoren.

 

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.