Ferieåpen SFO har blitt en suksess

6 sep, 2021

Fagerhaug har hatt SFO helt fra skolen startet opp. I utgangspunktet var det for at barna til lærerne måtte ha en løsning, men ganske snart viste det seg at behovet var større. Mens Fagerhaug lå på Skatval var det rundt 10-12 elever på SFO, og heller ikke så lang åpningstid som det er i dag. Nå åpner SFO klokken  06.45 og stenger klokken 16.45. Det er nesten 40 elever og det er 4 voksne her. Normen er 1 voksen pr. 15 elever for SFO, men her på Fagerhaug ønsker vi at det skal være litt flere voksne både i undervisningen og p SFO.

Her på Fagerhaug SFO har vi både en månedsplan og en årsplan, hvor vi har forskjellige tema.  Men hovedfokus er på lek og trygghet – det er jo en skolefritidsordning! Derfor ønsker vi at elevene skal være med å bestemme hverdagen sin. Vi legger til rette for aktiviteter, men så bestemmer elevene selv hva de vil være med på.

SFO er jo en viktig brikke på skolen, og med de nye lokalene føles det som vi er “på plass” og vi er en trives alle her. 

Tilbereding og spising er en flott arena for både læring og sosialisering, hvor ungene smører sin egen mat. Vi legger vekt på variert og sunn mat, som også er en læringsarena for dem.

Nina Aune

Leder SFO

På SFO finner vi Nina Aune, utdannet barnehagelærer som har spes.ped i tillegg. Hun er den som leder Fagerhaug SFO, og hun bistås av en assistent og barne-og ungdomsarbeidere. Nina ønsker å legger vekt på at SFO skal være en trygg arena for lek og fritid, og uteområdet har blitt kjempefint med masse lekeapparater som inviterer til aktivitet. Det skal føles godt å være på SFO, med gode rammer for lek men det skal også være rom for å sitte stille og lese eller f.eks perle.

Vi har også matservering her på SFO, med varm mat.

Tilbereding og spising er en flott arena for både læring og sosialisering, hvor ungene smører sin egen mat. Vi legger vekt på variert og sunn mat, som også er en læringsarena for dem.

På SFO syns vi det er viktig at barna lærer seg å ta ansvar og ta valg. Mye av hverdagen ellers er jo veldig tilrettelagt, men her på SFO får de litt andre rammer. De  må selv aktivt lære seg og ta valg for hva de ønsker å gjøre. Og kanskje er det godt å kjenne at man kjeder seg litt innimellom, for da starter gjerne kreativiteten.

 

SFO på Fagerhaug har jo også åpent i feriene, og det koster ikke noe ekstra. Både høst og vinterferien har vi åpent, og en god del av sommerferien, bortsett fra i juli. Også har vi stengt til jul og i påska. Vi starter SFO allerede 1. august, så da er de som har vært på SFO blitt kjent på skolen, før skoleundervisningen starter opp, noe som gir en fin trygghet for de nye barna på skolen. Og når skolen har ferie, så prøver vi på SFO og finne på noe litt ekstra. Kanskje en tur på stranda, en aketur, grilling av marshmallows med kakao, eller på ridning, slik at barna skaper gode barndomsminner.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.